ที่อยู่ของร้าน

บ้านเลขที่ 33/11 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
24170

ติดต่อรถบริการดูดส้วม

เบอร์โทร. 0829604157 คุณโจโจ้ 

Email:karazaa_123@hotmail.co.th
Line:bansed
twitte
www.kara-toiletss.com
http://karazaa.circlecamp.com
https://www.facebook.com/Services.karazaa/